Aktualności

 • SA: przegrywający nie zawsze musi zwrócić koszty procesu wygrywającemu

  SA: przegrywający nie zawsze musi zwrócić koszty procesu wygrywającemu

  Sąd Apelacyjny w Krakowie wskazał, że gdy powód pozostaje w błędnym przeświadczeniu, iż jego roszczenie jest zasadne, a ustalenia w tym zakresie są czynione dopiero w toku procesu na podstawie opinii biegłego, to sąd może uznać, że powód mimo przegranej nie musi zwrócić pozwanemu kosztów procesu.

 • Ministerstwo bierze się za rozwody. Szykuje się poważna zmiana?

  Ministerstwo bierze się za rozwody. Szykuje się poważna zmiana?

  Ministerstwo Sprawiedliwości zamierza utrudnić sprawy rozwodowe, zmuszając skonfliktowane małżeństwa do przeprowadzenia przed sprawą rozwodową spotkań mediacyjnych.

 • SA: samo określenie pisma procesowego „apelacją" nie wystarczy, aby zaskarżyć wyrok

  SA: samo określenie pisma procesowego „apelacją" nie wystarczy, aby zaskarżyć wyrok

  Nawet, jeżeli strona użyła w piśmie zwrotu „apelacja wyroku”, ale nie wiedziała, czy orzeczenie w ogóle zapadło i nie znała jego istotnej treści, a co najmniej kierunku rozstrzygnięcia, nie może być ono traktowane jako wyrażenie braku akceptacji dla zapadłego orzeczenia, a tym samym skutecznie złożony środek odwoławczy – uznał Sąd Apelacyjny w Krakowie.

 • SN: 11 tys. zł kary za cztery przewinienia radcy prawnego

  SN: 11 tys. zł kary za cztery przewinienia radcy prawnego

  Radca prawny, który wykonuje czynności zawodowe nierzetelnie i nieuczciwie, nie składając pism procesowych  w terminie podlega karze, w tym karze finansowej - orzekł Sąd Najwyższy.

 • Losowanie spraw ruszyło tylko częściowo

  Losowanie spraw ruszyło tylko częściowo

  Uruchomiony przez Ministerstwo Sprawiedliwości system losowania spraw dla sędziów uruchomiony został od wtorku 2 stycznia, ale na razie tylko część sądów wprowadziła do niego dane, a tylko nieliczne otrzymały zwrotnie wyniki losowania. Ale w kolejnych dniach ten ruch powinien się zwiększać. MS twierdzi, że wszystko działa prawidłowo.

 • Aktualności
Script logo
Script logo
Do góry