Aktualności

 • Wiceprezes KRRP: wprowadzić przymus adwokacki w okręgu

  Wiceprezes KRRP: wprowadzić przymus adwokacki w okręgu

  Przymus adwokacko-radcowski powinien stanowić rozwiązanie systemowe i powinien być wprowadzony w postępowaniu przed sądem okręgowym, niezależnie od tego, czy działa jako sąd pierwszej czy drugiej instancji - pisze prof. Arkadiusz Bereza.

 • SN: obrońca z urzędu może wnieść apelację po terminie wyznaczonym dla oskarżonego

  SN: obrońca z urzędu może wnieść apelację po terminie wyznaczonym dla oskarżonego

  Sąd ma obowiązek doręczenia obrońcy z urzędu odpisu wyroku , od której to czynności rozpoczyna się dla niego bieg terminu zawitego do wniesienia apelacji. Nawet jeżeli wyznaczenie to nastąpiło po upływie terminu do jej wniesienia dla oskarżonego - taki jest sens uchwały Sądu Najwyższego.

 • MS myśli o fuzji adwokatów z radcami

  MS myśli o fuzji adwokatów z radcami

  Nie ma różnic w uprawnieniach adwokatów i radców prawnych – uważa Ministerstwo Sprawiedliwości. Nie wyklucza ich połączenia w przyszłości, a na razie analizuje problem i zapowiada konsultacje

 • KRS: adwokaci i radcowie będą pracować za mniej niż 12 zł na godzinę

  KRS: adwokaci i radcowie będą pracować za mniej niż 12 zł na godzinę

  Krajowa Rada Sądownictwa negatywnie oceniła propozycję obniżenie opłat za czynności adwokackie i radców prawnych. Rada kwestionuje m.in. automatyzm przy ustalaniu wysokości opłat, a także stwierdza, że proponowane stawki są za niskie i oderwane od realiów rynkowych.

 • SN: koszty dojazdu pełnomocnika zwraca się w całości

  SN: koszty dojazdu pełnomocnika zwraca się w całości

  Kosztami przejazdu do sądu pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym - jeżeli ich poniesienie było niezbędne i celowe w rozumieniu art. 98 § 1 k.p.c. - są koszty rzeczywiście poniesione - orzekł w uchwale Sąd Najwyższy.

 • Aktualności
Script logo
Script logo
Do góry