Aktualności

 • Kodeks postępowania cywilnego znów do zmiany

  Kodeks postępowania cywilnego znów do zmiany

  Przepisy o nakazach zapłaty muszą zostać uelastycznione tak, by dłużnik mógł w większym stopniu samodzielnie decydować o swoich działaniach.

 • SA: bez adresu pozwanego proces "nie ruszy"

  SA: bez adresu pozwanego proces "nie ruszy"

  Sąd Apelacyjny w Krakowie wskazał, że jeśli w toku sprawy zostanie ustalone, że sąd nie dysponuje aktualnym adresem zamieszkania pozwanego, a powód nie wskaże nowego miejsca pobytu przeciwnika procesowego w zakreślonym terminie, to zachodzi podstawa do zawieszenia postępowania.

 • Adwokatura dopuści wynagrodzenie prowizyjne

  Adwokatura dopuści wynagrodzenie prowizyjne

  Naczelna Rada Adwokacka rozważa wprowadzenie możliwości umawiania się przez profesjonalnych pełnomocników wyłącznie na procent od wygranej.

 • Od 10 stycznia - ważne zmiany dotyczące ugód i wyroków polubownych

  Od 10 stycznia - ważne zmiany dotyczące ugód i wyroków polubownych

  Sąd z urzędu będzie miał obowiązek uchylić ugodę lub wyrok sądu polubownego, jeżeli taki wyrok lub ugoda „pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa właściwego dla umowy, której stroną jest konsument - taki przepis zacznie obowiązywać od 10 stycznia br.

 • Prezes NRA: albo biznes, albo adwokatura

  Prezes NRA: albo biznes, albo adwokatura

  Jeżeli ktoś chce być biznesmenem, niech nim będzie, tylko proszę zdjąć togę, żeby się tym nie zajmować będąc adwokatem - mówi Jacek Trela, od niedawna prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

 • Aktualności
Script logo
Script logo
Do góry