Aktualności

  • Projekt: nowe opłaty od skarg do sądów administracyjnych

    Projekt: nowe opłaty od skarg do sądów administracyjnych

    Rząd przygotował rozporządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu przed sądami administracyjnymi. Wysokość wpisu stałego określono na 100 zł.

  • Dozwolony użytek prywatny wyjątkiem w prawie autorskim

    Dozwolony użytek prywatny wyjątkiem w prawie autorskim

    Jednym z wyjątków w prawie autorskim jest tzw. dozwolony użytek prywatny, którego znaczenie docenia każdy użytkownik, widz lub odbiorca dzieł artystycznych, a który wywołuje poważne dyskusje systemowe odnośnie do uzasadnienia utrzymania ochrony prawnoautorskiej - pisze Ewa Laskowska. 

  • Zmiany dot. przedawnień niekorzystne dla wierzycieli?

    Zmiany dot. przedawnień niekorzystne dla wierzycieli?

    Projekt ustawy zawierający nowelizację kodeksu cywilnego, postępowania cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta zakłada wprowadzenie przepisów niekorzystnych dla wierzycieli – uważają eksperci Konfederacji Lewiatan.

  • Projekt: sześcioletni termin przedawnienia roszczeń cywilnych

    Projekt: sześcioletni termin przedawnienia roszczeń cywilnych

    Roszczenia cywilne przedawnią się po sześciu, a nie po dziesięciu latach, tak jak to jest obecnie - to główne założenie projektu nowelizacji kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o prawach konsumenta. Projekt zmian w tym zakresie został zamieszczony na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.

  • Terminy postępowania po nowelizacji KPA

    Terminy postępowania po nowelizacji KPA

    Nowelizacja przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, która weszła w życie 1 czerwca swoim zakresem objęła także terminy. Z uwagi na doniosłość zachowywania terminów dla określonych czynności postępowania ich znajomość wydaje się bardzo ważna.

  • Aktualności
Script logo
Script logo
Do góry